Stichting Ligconcert
Arnhem, Koepelgevangenis, Mark Munnik
logo ligconcert
  • @Email 0

bestuur

1) De naam van de Stichting: Stichting Ligconcert©

2) RSIN en inschrijving Kamer van Koophandel: De Stichting staat onder RSIN 861719542 ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer KVK: 80568556 sinds 12-10-2020. Als activiteit is hier opgenomen: SBI-code: 9002 – Dienstverlening voor uitvoerende kunst; Het promoten en organiseren van ligconcerten.

3) Contactgegevens: Stichting Ligconcert®
Keppelseweg 24
7031 AS Wehl
Website: www.ligconcert.nl
Email: ligconcert@gmail.com


4) Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit drie personen:
1. Ton van Asseldonk – voorzitter
2. Jozef Jansen – penningmeester
3. Paul Verstijnen – secretaris

Er zijn geen personeelsleden in (loon)dienstverband. De bestuurders voldoen aan de integriteitseisen die de fiscus stelt.

5) Het beleidsplan 2022-2027:
Beleidsplan van de Stichting Ligconcert staat hier

6) Winstoogmerk en beloningsbeleid bestuurders:
Er is uitdrukkelijk géén sprake van winstoogmerk! Alle bestuursleden verrichten de noodzakelijk werkzaamheden belangeloos en kosteloos. Er worden geen (on)kosten vergoed, er is geen enkele vorm van vergoeding aan de bestuurders.

7) Doelstelling:
De stichting heeft als doel; het promoten en organiseren van ligconcerten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de bestuurders van de stichting.
Actueel beleid: de belangstelling voor klassieke muziek staat onder druk. Als Bestuur van de Stichting ligconcert maken wij ons daar zorgen over! Om te zorgen dat klassieke muziek onder de aandacht komt en blijft, organiseren we ligconcerten en diverse activiteiten om de muziek “levend” te houden door belangstelling op te roepen bij een breed publiek. Van jongeren tot ouderen. Inzet hierbij is om het algemeen belang te dienen! Iedere Nederlander die belangstelling heeft voor klassieke muziek behoort derhalve tot onze doelgroep! Daar de bezettingsgraad bij een ligconcert een stuk kleiner is door de beschikbare ruimte; kunnen we niet altijd uit te kosten komen. Daarom zijn subsidies en donaties een welkome aanvulling op onze ligconcerten
Werkzaamheden: naast het organiseren van reguliere concerten organiseert de stichting ook andere activiteiten, zoals lezingen, inleidingen en schoolprojecten.

8) Financiële verantwoording
: De Stichting Ligconcert® is actief sinds oktober 2020
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2023

9) ANBI
Stichting Ligconcert heeft de ANBI status ontvangen per 23-9-2023. Hiermee zijn giften fiscaal aftrekbaar voor personen die schenken aan onze stichting. Lees meer hierover bij de website van de
belastingdienstligconcert-logo-vleugel-liggend-magenta
© 2007-2024, Stichting Ligconcert®

Keppelseweg 24 | 7031 AS | Wehl | www.ligconcert.nl | KVK 80568556

Bestuur Ligconcert I ANBI | downloads | AVG | FAQ

volg ligconcert op social media:
| |